Thông tin chung

Tác giả/Author: ThS. Nguyễn Phi Toàn
Ngày phát hành/Issued date: 31/12/2014
Đơn vị phát hành/Issued by: Viện nghiên cứu Hải sản

Nội dung

Đã đưa ra được các thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật khai thác của lồng bẫy mực nang, lồng bẫy ghẹ, lồng bẫy ốc hương phục vụ công tác quản lý và áp dụng vào thực tiễn sản xuất cho cộng đồng ngư dân.

Quyết định ban hành số 3202/QĐ-BKHCN ngày 19/11/2014 về việc ban hành: TCVN 10466:2014 - Thiết bị khai thác thủy sản - Lồng bẫy - Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật khai thác.