Thông tin chung

Tác giả/Author: KS. Đặng Văn An
Ngày phát hành/Issued date: 31/12/2019
Đơn vị phát hành/Issued by: Viện Nghiên cứu Hải sản

Nội dung

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ chế biến mực ống trên tàu lưới chụp xa bờ tại Thái Bình

2) Cấp quản lý: Cấp tỉnh Thái Bình

3) Tổ chức chủ trì: Viện nghiên cứu Hải sản

4) Họ và tên chủ nhiệm: KS. Đặng Văn An

5) Mục tiêu của nhiệm vụ:

Xây dựng được mô hình bảo quản mực ống trên tàu lưới chụp khai thác xa bờ tại Thái Bình nhằm giảm tối đa các tổn thất sau thu hoạch trên tàu.

+ Ứng dụng thành công  công nghệ bảo quản mực ống trên tàu lưới chụp tại Thái Bình đạt hiệu quả cao, phù hợp với các điều kiện khai thác, chế biến và bảo quản của ngư dân.

+ Kéo dài thời gian bảo quản mực ống sau khai thác thêm 7-10 ngày so với phương pháp bảo quản truyền thống bằng đá xay của ngư dân. 

6) Kết quả thực hiện:

- Quy trình công nghệ bảo quản mực ống tại Thái Bình

- Mô hình công nghệ bảo quản mực ống trên tàu lưới chụp khai thác xa bờ tại Thái Bình 

7) Thời gian bắt đầu - kết thúc: 04/2018 - 11/2019

8) Kinh phí thực hiện: 600 triệu đồng, trong đó kinh phí từ NSNN: 600 triệu đồng, nguồn khác: 0 triệu đồng