Nghiên cứu và xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá bống tro (Bathygobius fuscus, Ruppell 1830) ở Hải Phòng

Mã: ĐT.TS.2016.752

Tác giả chính: ThS. Lại Duy Phương

Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện Nghiên cứu Hải sản

Nội dung 1: Thu thập thông tin liên quan tới sản xuất nhân tạo giống và nuôi thương phẩm cá bống tro

Nội dung 2: Nghiên cứu thực nghiệm xây dựng quy trình sản xuất nhân tạo giống cá bống tro tại Hải Phòng

Nội dung 3: Nghiên cứu nuôi thương phẩm cá bống tro bằng nguồn giống nhân tạo ở Hải Phòng

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày phát hành/đăng tải:

Các mục khác...