Nghiên cứu quản lý nghề cá biển dựa trên tiếp cận hệ sinh thái.

Mã: ĐTĐL.CN-54/15

Tác giả chính: TS. Vũ Việt Hà

Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện Nghiên cứu Hải sản

- Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phân loại vùng biển theo chức năng hệ sinh thái

- Nghiên cứu xây dựng sơ đồ phân bố các vùng biển theo hệ sinh thái phục vụ quản lý nghề cá

- Nghiên cứu phân vùng quản lý nghề cá dựa vào hệ sinh thái

- Nghiên cứu đề xuất nguyên tắc và phương thức khai thác hải sản ở các vùng sinh thái

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý nghề cá và kiến nghị điều chỉnh chính sách trong quản lý nghề cá biển.

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày phát hành/đăng tải:

Các mục khác...

Image

Liên kết Quảng cáo

Bản đồ đến Viện

Location

Thống kê truy cập trang web

  Số lượt truy cập: 
  Đang truy cập: