Hội thảo-tập huấn về trứng cá - cá con và ấu trùng tôm - tôm con

Nội dung

Theo kế hoạch triển khai, Đề tài 'Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá - cá con và ấu trùng tôm - tôm con ở ven bờ Đông Tây Nam Bộ' sẽ tiến hành Hội thảo và Tập huấn về trứng cá - cá con và ấu trùng tôm - tôm con tại Viện Nghiên cứu Hải sản Hải Phòng, từ ngày 20/8-2/9/2007.
Buổi hội thảo diễn ra trong hai ngày 20-21/8/2007 với sự tham gia của các chuyên gia nguồn lợi biển, môi trường biển, bảo tồn biển, sinh vật học, hải dương học ... từ các cơ quan nghiên cứu như Viện Nghiên cứu Hải sản, Viện Sinh thái, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, Viện Hải dương học Nha Trang, Viện Tài Nguyên-Môi trường biển, Đại học Khoa học Tự nhiên...
Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 22/8-2/9/2007, do chuyên gia người Nhật Bản-TS. Yoshinobu Konishi thuộc Viện Nghiên cứu Nghề cá Nhật Bản giảng dạy.

Các mục khác...