Mùa vụ: Vụ Nam (DBNT khai thác nghề rê vụ cá bắc năm 2017-2018) | Năm dự báo: 2017 | Tháng dự báo: 10/2017
Nghề: Rê
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_NE_2017_2018_Re_colour