Mùa vụ: Vụ Nam () | Năm dự báo: 2018 | Tháng dự báo: 08/2018
Nghề: Vây
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_08_2018_Vay_colour