Mùa vụ: Vụ Nam () | Năm dự báo: 2019 | Tháng dự báo: 04/2019
Nghề: Rê
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DR042019