Mùa vụ: Vụ Bắc () | Năm dự báo: 2024 | Tháng dự báo: 02/2024
Nghề: Câu cá ngừ đại dương
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DB.Cangu2.2024.02.08