Mùa vụ: Vụ Nam () | Năm dự báo: 2019 | Tháng dự báo: 02/2019
Nghề: Vây
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: Noidungbandubao20190102_vay