Nguyễn Văn Hiệp

Họ: Nguyễn

Tên: Hiệp

Tên đệm: Văn

Tôn giáo: Không

Số máy nội bộ: NA

Phòng làm việc: NA

Số điện thoại di động: 098 2011 008

Người nước: Việt Nam

Chuyên ngành đại học: Khác

Học vị: Chưa có

Chuyên ngành Học vị: Khác

Học hàm: Chưa có

Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức-Hành chính

Chức vụ: Kỹ thuật viên

Chức danh: Chưa có

Trạng thái: Đang làm việc

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

nvhiep

Ngày sinh: 31/12/9999

Giới tính: Nam

Các mục khác...