Nguyễn Thị Hải Vân

Họ: Nguyễn

Tên: Hải Vân

Tên đệm: Thị

Tôn giáo: Không

Số máy nội bộ: NA

Phòng làm việc: NA

Email công vụ: nthvan@rimf.org.vn

Email cá nhân: nthvan@rimf.org.vn

Người nước: Việt Nam

Chuyên ngành đại học: Kinh tế

Học vị: Chưa có

Học hàm: Chưa có

Trình độ chuyên môn: Đại học

Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức-Hành chính

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Trạng thái: Đang làm việc

Cử nhân Kinh tế

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày sinh: 31/12/9999

Giới tính: Nam

Các mục khác...