Lê Thị Nguyệt

Họ:

Tên: Nguyệt

Tên đệm: Thị

Tôn giáo: Không

Số máy nội bộ: NA

Phòng làm việc: NA

Email công vụ: ltnguyệt@rimf.org.vn

Địa chỉ nhà riêng: 11/309 Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng

Email cá nhân: ltnguyệt@rimf.org.vn

Người nước: Việt Nam

Chuyên ngành đại học: Kế toán

Học vị: Chưa có

Học hàm: Chưa có

Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức-Hành chính

Chức vụ: Nhân viên phục vụ

Chức danh: Chưa có

Trạng thái: Đang làm việc

Trung cấp kế toán

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày sinh: 31/12/9999

Giới tính: Nam

Các mục khác...