Duration: 01/01/2024 - 30/06/2026

Contact: ThS. Phạm Thị Mát; ptmat@rimf.org.vn

 

Content

1. Tên nhiệm vụ: Thử nghiệm công nghệ nuôi cấy tế bào trần sản xuất giống rong cải biển Ulva lactuca tại Việt Nam 2. Cấp quản lý: Đề tài KH&CN tiềm năng cấp Bộ NN&PTNT 3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện nghiên cứu Hải sản 4. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Thị Mát 5. Mục tiêu: * Mục tiêu chung: Ứng dụng được công nghệ nuôi cấy tế bào trần trong sản xuất giống rong cải biển Ulva lactuca tại Việt Nam * Mục tiêu cụ thể: - Có được quy trình công nghệ nuôi cấy tế bào trần rong cải biển Ulva lactuca trong điều kiện phòng thí nghiệm - Thử nghiệm thích nghi rong giống tế bào trần quy mô phòng thí nghiệm 6. Nội dung chính của nhiệm vụ: - Nội dung 1: Thu thập rong cải biển Ulva lactuca làm vật liệu cho nuôi cấy tế bào trần. - Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống rong cải biển Ulva lactuca bằng công nghệ nuôi cấy tế bào trần. - Nội dung 3: Nuôi thích nghi rong giống tế bào trần quy mô phòng thí nghiệm. 7. Lĩnh vực nghiên cứu: Thủy sản

 

Output

8. Kết quả dự kiến: * Sản phẩm Dạng II: - Quy trình công nghệ nuôi cấy tế bào trân rong cải biển Ulva lactuca trong điều kiện phòng thí nghiệm - Báo cáo kết quả thử nghiệm nhân nuôi sinh khối quy mô phòng thí nghiệm giống rong cải biển * Sản phẩm Dạng II: 01 bài báo khoa học 9. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 01/2024-06/2026

 

Note