Thời gian/Schedule: 01/01/2016 - 01/12/2019
Liên hệ/Contact: ThS. Lại Duy Phương - ldphuong@rimf.org.vn

Nội dung:
Nội dung 1. Hoànthiện kỹ thuật sản xuất giống bào ngư chín lỗ đạt tỷ lệ sống ổn định ≥ 7% phù hợp với điều kiện tự nhiên tại vùng biển Cô Tô, Quảng Ninh (12 tháng). 1.1. Hoàn thiện kỹ thuật nuôi vỗ tích cực, tăng tỷ lệ thành thục sinh dục từ 60,5% lên ≥80% và tăng khả năng đẻ tái phát dục. 1.2. Hoàn thiện kỹ thuật kích thích cho đẻ, xử lý vô khuẩn và ấp trứng nhằm tăng tỷ lệ nở từ 60 lên ≥75%(hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe bào ngư bố mẹ, tăng năng suất và chất lượng trứng). 1.3. Hoàn thiện kỹ thuật ương nuôi giai đoạn ấu trùng bámlên con giống (4mm) đạt tỷ lệ sống ổn định ≥7%. Nội dung 2. Xây dựng mô hình sản xuất giống bào ngư tại Cô Tô - Quảng Ninh (với các chỉ tiêu kỹ thuật: mô hình ổn định với tỷ lệ sống từ giai đoạn ấu trùng Veliger lên con giống kích thước ≥ 4mm đạt ≥7%). Sản xuất được 2.400.000 con giống (kích thước ≥ 4mm) cung cấp cho các hộ nuôi. 2.1. Duy trì, nuôi vỗ đàn bào ngư bố mẹ trong lồng bè trên biển phục vụ sản xuất giống: 2.2. Nuôi sinh khối tải đơn bào, tảo đáy làm thức ăn cho bào ngư giống: 2.3. Cho đẻ và ương từ giai đoạn ấu trùng (Trochophore, Veliger, Spat) đến giai đoạn con giốngkích thước vỏ ≥4mm: Nội dung 3. Đào tạo, tập huấn cho cán bộ kỹ thuật tại đơn vị tiếp nhận công nghệ (HTX Thành Phát) và cho người dântại địa phương và các vùng lân cận. - Xây dựng 2 bộ tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất giống; kỹ thuật nuôi thương phẩm bào ngư chín lỗ. - Đào tạo (lý thuyết và thực hành) cho 4 cán bộ kỹ thuật tại đơn vị tiếp nhận công nghệ nắm vững được quy trình kỹ thuật, làm chủ được công nghệ sản xuất giống bào ngư: - Triển khai 01 lớp tập huấn trong thời gian 15 ngày cho 30 lượt học viên là người dântại địa phương và các vùng lân cận nắm vững được lý thuyết, kỹ thuật thực hành ương nuôi con giống và nuôi thương phẩm bào ngư chín lỗ.