Thời gian/Schedule: 01/08/2016 - 01/07/2018
Liên hệ/Contact: ThS. Bùi Trọng Tâm - bttam@rimf.org.vn

Nội dung:
Nội dung 1: Nghiên cứu, hoàn kỹ thuật lưu giữ tảo N. oculata và C. calcitrans làm nguyên liệu nuôi sinh khối Nội dung 2: Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình nuôi sinh khối vi tảo C. calcitrans và N. oculata giàu axit béo Nội dung 3: Nghiên cứu phương pháp thu tạo và bảo quản sản phẩm cô đặc 02 loài tảo C. calcitrans và N. oculata Nội dung 4: Nghiên cứu thử nghiệm sản phẩm tảo cô đặc trong sản xuất giống hải sản