Thời gian/Schedule: 01/06/2017 - 01/12/2018
Liên hệ/Contact: ThS. Đỗ Mạnh Dũng - domdung@rimf.org.vn

Nội dung:
Nội dung 1: Thu thập thông tin liên quan tới sản xuất nhân tạo giống và nuôi thương phẩm cá bống bớp Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình chuyển đổi giới tính cá bống bớpbằng phương pháp ngâm cá trong hormone17α-methyltestosteron. Nội dung 3: Nghiên cứu nuôi thương phẩm cá bống bớp đực sau khi chuyển đổi giới tính bằng phương pháp ngâm cá trong hormone17α-methyltestosteron