Duration: 01/01/2022 - 31/12/2024

Contact: TS. Hoàng Đình Chiều; hdchieu@rimf.org.vn

 

Content

1. Tên đề tài KHCN: Nghiên cứu quy trình sản xuất hormone kích thích sinh sản một số loài hải sâm có giá trị kinh tế ở Việt Nam. 2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Đình Chiều 3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2024 4. Cấp quản lý: Bộ NN&PTNN 5. Tổng kinh phí thực hiện: 4.300,0 triệu đồng 6. Mục tiêu - Mục tiêu chung: Chủ động sản xuất được hormone kích thích sinh sản một số loài hải sâm có giá trị kinh tế ở biển Việt Nam. - Mục tiêu cụ thể: + Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất hormone kích thích sinh sản một số loài hải sâm có giá trị kinh tế ở Việt Nam. + Thực nghiệm kích thích sinh sản bằng hormone ở loài hải sâm đen và hải sâm vú với tỷ lệ kích thích sinh sản > 70%; Tỷ lệ thụ tinh > 80%; tỷ lệ nở > 70%; tỷ lệ sống của ấu trùng sau khi nở đến auricularia > 50%. + Sản xuất được tối thiểu 500 mg hormone tinh sạch > 80% (dự kiến liều lượng hormone sử dụng 150-200 μg/kg cá thể bố mẹ). 7. Nội dung thực hiện: - Nội dung 1: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ protein tái tổ hợp sản xuất hormone kích thích sinh sản hải sâm. - Nội dung 2: Nghiên cứu tinh sạch và thử nghiệm hoạt tính sinh học của hormone được sản xuất từ công nghệ protein tái tổ hợp. - Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất hormone kích thích sinh sản một số loài hải sâm có giá trị kinh tế ở Việt Nam (thực nghiệm trên hải sâm đen và hải sâm vú).

 

Output

* SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI Dạng I: + 500 mg hormone kích thích sinh sản hải sâm: Tinh sạch > 80%; Kích thích sinh sản đạt >70%; Tỷ lệ nở >70%; Tỷ lệ thụ tinh > 80%; Tỷ lệ sống của ấu trùng sau khi nở đến auricularia > 50%; Bảo quản riêng trong từng tuýp eppendorf, ghi rõ nồng độ hormone. + 01 trình tự gen mã hóa RGP của hải sâm đen: 01 trình tự gen RGP đầy đủ (neuropeptide) và trình tự dạng rút gọn (chuỗi B-6xHis-chuỗi A). + 5 ống Eppendorf chủng nấm men tái tổ hợp đã biểu hiện hormone RGP của hải sâm đen: Khả năng biểu hiện tốt; Được lưu giữ trong tủ âm. Dạng II: + Báo cáo tổng hợp nghiên cứu ứng dụng công nghệ protein tái tổ hợp sản xuất hormone kích thích sinh sản hải sâm. + Báo cáo tổng hợp nghiên cứu tinh sạch và thử nghiệm hoạt tính sinh học của hormone được sản xuất từ công nghệ protein tái tổ hợp. + Báo cáo kết quả thực nghiệm xây dựng quy trình sản xuất hormone kích thích sinh sản một số loài hải sâm có giá trị kinh tế ở Việt Nam. + Báo cáo kết quả thực nghiệm kích thích sinh sản hải sâm đen và hải sâm vú bằng hormone RGP. + Quy trình công nghệ sản xuất hormone kích thích sinh sản một số loài hải sâm có giá trị kinh tế cao ở Việt Nam. + Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài. Dạng III: Dự kiến 02 bài báo đăng trên Tạp chí NN&PTNT hoặc tạp chí nước ngoài. Dạng IV: Tham gia đào tạo 01 Thạc sỹ, ngành Công nghệ sinh học.

 

Note