Thời gian/Schedule: 01/01/2011 - 31/12/2012
Liên hệ/Contact: Nguyễn Văn Nguyên

Nội dung:
Nghiên cứu nguy cơ bùng phát và đề xuất giải pháp phòng , tránh, giảm thiểu tác hại của thủy triều đỏ tại khu vực ven biển Hải Phòng