Thời gian/Schedule: 01/01/2012 - 31/12/2013
Liên hệ/Contact: Bùi Văn Tùng

Nội dung:
Nghiên cứu biến động và phân bố cường lực khai thác hải sản ở vùng biển xa bờ Đông Nam Bộ.