Thời gian/Schedule: 01/01/2012 - 31/12/2014
Liên hệ/Contact: Bùi Quang Mạnh

Nội dung:
Nghiên cứu nuôi thương phẩm cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to tại Việt Nam KC06.07/11-15