Thời gian/Schedule: 01/01/2013 - 31/12/2014
Liên hệ/Contact: Nguyễn Công Thành

Nội dung:
Nghiên cứu nguyên nhân nhiễm Cd và Hg trên Sò lông (Anadara subcretana) Điệp (Mimachlamys nobilis) và nghêu Lụa (Paphia undulata) trong vùng thu hoạch trọng điểm và giải pháp phòng ngừa