Thời gian/Schedule: 01/01/2012 - 31/12/2014
Liên hệ/Contact: Nguyễn Phi Toàn

Nội dung:
Nghiên cứu xây dựng mô hình dịch vụ hậu cần cho nghề khai thác hải sản xa bờ ở vùng biển miền Trung.