Thời gian/Schedule: 01/01/2011 - 31/12/2013
Liên hệ/Contact: Lê Doãn Dũng

Nội dung:
Nghiên cứu các biện pháp bảo tồn và phát triển nguồn lợi động vật đáy có giá trị kinh tế, quý hiếm ở vùng biển Bạch Long Vỹ và Cát Bà