Thời gian/Schedule: 01/10/2012 - 31/12/2014
Liên hệ/Contact: Bùi Quang Mạnh

Nội dung:
Nghiên cứu một số bệnh thường gặp trên một số loài cá biển nuôi tại BR-VT, đề xuất giải pháp phòng trị