Tàu cá của ngư dân Bình Định đánh bắt trên vùng biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Bộ NN-PTNT vừa có thông báo gửi đến UBND các tỉnh, thành phố ven biển về việc Trung Quốc ngừng đánh bắt cá có thời hạn.

Cơ quan quản lý nghề cá Trung Quốc thực hiện tạm ngừng đánh cá có thời hạn từ 12 giờ ngày 1/5/2020 đến ngày 16/8 năm 2020 trên các vùng biển, trong đó có những khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông.

Trước tình hình nêu trên, Bộ NN-PTNT thông báo và đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển phối hợp chỉ đạo triển khai ngay một số nội dung sau:

Việc Trung Quốc tạm ngừng đánh cá trên Biển Đông là không có giá trị

Thông báo cho ngư dân biết về việc tạm ngừng đánh cá có thời hạn của phía Trung Quốc và khẳng định việc Trung Quốc tạm ngừng đánh cá đối với những khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông là không có giá trị.

Tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân Bình Định khai thác cá ngừ sọc dưa. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam và hướng dẫn tổ chức thành đoàn, đội khi đi sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển.

Lưu ý, đối với tàu cá có Giấy phép đánh bắt trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc bộ năm 2019-2020 không sang khai thác tại vùng biển phía Đông đường phân định Vịnh Bắc bộ.

Bộ NN-PTNT cũng đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường quản lý, giám sát hoạt động khai thác hải sản của tàu cá trên các vùng biển, đặc biệt phối hợp quản lý chặt chẽ việc xuất bến của tàu cá hoạt động trong thời gian này.

Kịp thời thông báo các vụ việc đột xuất phát sinh trên biển đối với tàu cá và ngư dân về đường dây nóng của Cục Kiểm ngư, số điện thoại 024-62737323.

Minh Phúc

(Báo Nông nghiệp Việt Nam)