1. Chuyên ngành đào tạo: Thủy sinh vật học, Mã số 62420108

2. Hình thức và chỉ tiêu tuyển sinh

- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 06

3. Hình thức và thời gian đào tạo

- Hệ tập trung: thời gian đào tạo là 3 năm đối với người có bằng Thạc sĩ. Nghiên cứu sinh tập trung học tập và nghiên cứu liên tục tại Viện.

- Hệ không tập trung: thời gian đào tạo tối đa là 05 năm đối với người có bằng Thạc sĩ.Nghiên cứu sinh không tập trung học tập và nghiên cứu liên tục tại Viện nhưng có tổng các giai đoạn tập trung liên tục là 3 năm trong đó năm cuối tập trung 12 tháng liên tục tại Viện.

4. Điều kiện dự tuyển

4.1. Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển với điểm trung bình các môn học từ 7,0 trở lên.

4.2. Có tối thiểu hai bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành phù hợp với hướng nghiên cứu.

4.3.Có đề cương nghiên cứu (bài luận về dựđịnh nghiên cứu), trong đó trình bày rõcác nội dung chính sau:

- Đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu, nội dung (dự kiến) và mong muốn kết quả đạt được;

- Kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo (bao gồm các mốc thời gian của quá trình nghiên cứu);

- Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển về vấn đề hay lĩnh vực dựđịnh nghiên cứu;

- Dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn.

4.4.Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởngđơn vị công tác của người dự tuyển. Những người giới thiệu này cần cóít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh.

4.5.Trình độ ngoại ngữ: người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây

            - Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước được cấp phép;

            - Bằng tốt nghiệp thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;

            - Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

  1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:

            + Đơn đăng ký dự tuyển;

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương;

+ Lý lịch khoa học, lý lịch trích ngang;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe;

            + Bản sao có công chứng bằng bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bảng điểm;

            + Đề cương nghiên cứu (bài luận về dự định nghiên cứu);

            + 02 thư giới thiệu;

            + Giấy đồng ý hướng dẫn nghiên cứu sinh;

            + Bản sao chứng nhận trình độngoại ngữ;

            + Công văn của cơ quan giới thiệu dự tuyển;

            + Bản sao các bài báo khoa học đã công bố;

            + Bốn ảnh cỡ 4x6 cm;

            + Giấy chứng nhận thâm niên công tác;

            + Văn bản cam kết thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quy định Đào tạo Tiến sĩ của Viện Nghiên cứu Hải sản.

  1. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: từ  02/5/2016 đến  29/7/2016

- Thời gian xét tuyển dự: 08-12/8/2016

- Thời gian công bố kết quả xét tuyển: 15-31/8/2016

- Thời gian nhập học: 05/9/2016

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Khoa học, Hợp tác Quốc tế và Đào tạo, Viện Nghiên cứu Hải sản. Số 224 Lê Lai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

            Cán bộ phụ trách: Đặng Thị Minh Thu,   Điện thoại: 0989983970

                                                                             Email: thudangminh812@gmail.com