1. Chuyên ngành đào tạo:

            Thủy sinh vật học, Mã số 9420108

 1. Phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh

            Phương thức tuyển sinh: xét tuyển

            Chỉ tiêu tuyển sinh: 01chỉ tiêu

 1. Hình thức và thời gian đào tạo
 2. a) Hệ tập trung: thời gian đào tạo là 3 năm đối với người có bằng Thạc sĩ. Nghiên cứu sinh tập trung học tập và nghiên cứu liên tục tại Viện.
 3. b) Hệ không tập trung: thời gian đào tạo tối đa là 4 năm đối với người có bằng Thạc sĩ. Nghiên cứu sinh không tập trung học tập và nghiên cứu liên tục tại Viện nhưng có tổng thời gian các giai đoạn tập trung liên tục là 3 năm.
 4. Điều kiện dự tuyển
 5. a) Điều kiện về văn bằng: có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển với điểm trung bình các môn học từ 7,0 trở lên.
 6. b) Điều kiện về trình độ ngoại ngữ:

            + Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác.

            + Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.

            + Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời gian 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

 1. c) Điều kiện khác:

            +Là tác giả của 01 bài báo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

            + Có đề cương nghiên cứu (bài luận về dự định nghiên cứu), trong đó trình bày rõcác nội dung chính sau: đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu, nội dung dự kiến và mong muốn kết quả đạt được, kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo (bao gồm các mốc thời gian của quá trình nghiên cứu), đề xuất người hướng dẫn.

            + Có thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng tự nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển định nghiên cứu.

            + Sơ yếu lý lịch và lý lịch trích ngang được cơ quan quản lý nhân sự xác nhận. Đối với người chưa có việc làm phải được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

            + Cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của Viện nghiên cứu Hải sản.

 1. Hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ:

            Thí sinh dự tuyển có thể lấy Mẫu hồ sơ tại địa chỉ website http://rimf.org.vn/bantin/ban-tin-dao-taohoặc liên hệ trực tiếpvới bộ phận đào tạo sau đại học -phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo, Viện nghiên cứu Hải sản qua số điện thoại 0961685269.

            Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: từ  04/6/2018 đến  04/9/2018.

 1. Thời gian xét tuyển, công bố kết quả và nhập học:

             Thời gian xét tuyển: dự kiến ngày11-14/9/2018

             Công bố kết quả xét tuyển: 24-28/9/2018

            Thời gian nhập học: dự kiến ngày 05/10/2018

 1. Danh mục các hướng nghiên cứu và các nhà khoa học tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh
 2. (chi tiết xem tại file đính kèm)