Ngày 02/5/2019, Viện nghiên cứu Hải sản đã có Thông báo số 554/TB-VHS về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 theo Kế hoạch số 550/KH-VHS-TCHC ngày 02/5/2019 của Viện nghiên cứu Hải sản. Theo đó, Viện nghiên cứu Hải sản thông báo tuyển dụng 47 chỉ tiêu viên chức (gồm 4 viên chức ngạch chuyên viên, 3 viên chức ngạch kế toán viên và 40 viên chức ngạch nghiên cứu viên) vào 16 vị trí việc làm (có bản mô tả vị trí việc làm kèm theo thông báo). Đối tượng tham gia xét tuyển: điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển và các thông tin về xét tuyển... xem tại Kế hoạch số 550/KH-VHS-TCHC được đăng tải trên website của Viện (http://www.rimf.org.vn) và niêm yết công khai tại cổng trụ sở Viện.

Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng và số lượng hồ sơ dự tuyển đã tiếp nhận, để tạo điều kiện mở rộng nguồn tuyển dụng, thu hút các ứng viên đăng ký tuyển dụng, Viện nghiên cứu Hải sản thông báo:

1. Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển dụng viên chức  đến 17h00 ngày 15/7/2019 (thứ Hai).

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức, Hành chính (Phòng A1.3, tầng 1, nhà A), Viện nghiên cứu Hải sản; Địa chỉ: Số 224 Lê Lai, Hải Phòng.

2. Điều chỉnh mức thu lệ phí dự tuyển đã thông báo tại văn bản số 554/TB-VHS ngày 02/5/2019:

Lệ phí dự tuyển thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức thu: 500.000 đồng/thí sinh, thu tại thời điểm nộp hồ sơ, áp dụng cho tất cả hồ sơ dự tuyển.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Tổ chức, Hành chính, Viện nghiên cứu Hải sản, điện thoại: (0225) 3836 656;

E-mail: hanhchinh@rimf.org.vn; hoặc xem tại website http://www.rimf.org.vn.

Viện nghiên cứu Hải sản xin trân trọng thông báo./.