Nhiều loại vật liệu khác nhau được sử dụng để tạo rạn nhân tạo. Tại một số nước trên thế giới sử dụng vật liệu từ các toa tàu cũ, xe hơi cũ, xe tăng cũ, vỏ máy bay hoặc có thể sử dụng các thiết bị gia dụng tạo rạn nhân tạo như: ti vi cũ, tủ lạnh cũ,… Một số nước tạo rạn nhân tạo từ các vật liệu thiên nhiên như cây dừa, cây tre,…Việc lựa chọn chất liệu để thả, vị trí điểm thả cần được khảo sát trước. Chất liệu nền đáy phần nào quyết định vật liệu sử dụng. Bên cạnh đó, mỗi loại vật liệu điều có ưu điểm và khuyết điểm riêng, tùy theo điều kiện thực tế lựa chọn vật liệu tạo rạn nhân tạo phù hợp. Hiện nay, rạn nhân tạo được làm từ các khối bê tông đúc sẵn với các khoảng trồng tùy theo thiết kế để tạo khoảng trống cho các sinh vật biển cư trú được sử dụng khác phổ biến.

Tại Việt Nam, thả rạn nhân tạo san hô đã được thực hiện tại một số tỉnh như: Ninh Thuận, Bình Định, Quảng Ngãi, Khánh Hòa sử dụng nhiều loại rạn khác nhau từ những vật liệu từ tự nhiên như lá dừa (mô hình chà rạn) đến các khối bê tông như: cống bê tông, rạn hình trụ tròn và rạn hình lập phương. Kết quả đạt được bước đầu cho thấy hiệu quả của việc sử dụng rạn nhân tạo trong phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Thực tế cho thấy, nguồn lợi thủy sản Cà Mau đang phải đối mặc với nhiều sức ép, từ việc khai thác quá mức trong thời gian dài cùng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu làm nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, một số loài thủy sản quý hiếm có giá trị kinh tế ít xuất hiện trong thời gian gần đây như: cá đường, cá đuối đen, cá chim trắng,…Do đó, để góp phần phát triển nghề cá, cần có giải pháp bảo vệ, phục hồi nhằm tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. Do đó, rạn nhân tạo được xem là một trong những giải pháp hiệu quả cần được áp dụng để bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản đang trên đà suy giảm.         

Từ hiệu quả của rạn san hô nhân tạo, tỉnh Cà Mau đã triển khai thực hiện dự án: “Thả rạn nhân tạo nhân tạo nhằm bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản kết hợp phát triển du lịch trên vùng biển tỉnh Cà Mau”. Dự án là sự hợp tác giữa Cơ quan Hợp tác quốc tế (TICA), Bộ Ngoại giao Thái Lan, Cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan cùng với Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, mục tiêu là thúc đẩy khôi phục tài nguyên biển. Đặc biệt là sự suy giảm nguồn lợi thủy sản do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.       

Huỳnh Văn Khải

Phòng QLKT &PTNLTS

Chi cục Thủy sản Cà Mau