Ảnh: Đồng chí Đỗ Gia Khánh - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội nghị.

Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan tài liệu và những vấn đề lý thuyết, kinh nghiệm nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học xử lý phế phụ phẩm trong nước và nước ngoài, nhóm nghiên cứu đã tiến hành xây dựng, sản xuất thử nghiệm các sản phẩm và đề xuất 02 quy trình công nghệ, đó là: Quy trình sản xuất bột thịt xương (làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi) từ khuỷu chân gà (gồm: nguyên liệu, xay nhỏ, thuỷ phân, bất hoạt enzyme, lọc, sấy khô, nghiền, phối trộn, đóng gói) và quy trình sản xuất mùn hữu cơ (làm nguyên liệu phân bón hữu cơ) từ nội tạng thủy sản (gồm nguyên liệu chính, nguyên liệu phụ, xử lý nguyên liệu, đảo trộn, ủ, phối trộn, sản phẩm mùn hữu cơ).

Tuy còn một số điểm hạn chế, song kết quả nghiên cứu của đề tài có khả năng ứng dụng trong thực tế. Việc đề xuất quy trình sản xuất bột thịt xương và sản xuất mùn hữu cơ sẽ giúp nâng cao chất lượng và giá trị sử dụng phế phụ phẩm của ngành chế biến thực phẩm, tăng hiệu quả sử dụng vốn, giảm thất thoát sau thu hoạch, tăng tính cạnh tranh trên thị trường, bảo đảm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố..

                                                                                                            Vũ Đắc Việt