TS. Nguyễn Xuân Thi báo cáo tại Hội nghị

Quy trình công nghệ được xây dựng dựa trên báo cáo chuyên đề “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ bảo quản cá ngừ đại dương bằng đá sệt trên tàu câu cá ngừ vỏ gỗ”; các công đoạn thí nghiệm bảo quản cá ngừ bằng đá sệt của 9 chuyến biển trên 2 tàu câu cá ngừ tại Bình Định và Khánh Hòa. Chất lượng cá ngừ bảo quản bằng đá sệt tăng bình quân 30% so với quy trình ngư dân đang sử dụng (bảo quản bằng nước đá), các chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm (cảm quan, hóa học, vi sinh) đều nằm trong giới hạn an toàn thực phẩm, thời gian bảo quản được 20-25 ngày.

Hệ thống thiết bị bảo quản bằng đá sệt trên tàu

Hội đồng nhất trí nghiệm thu quy trình với kết quả 5/5 phiếu ĐạtHội đồng đánh giá cao hiệu quả của quy trình công nghệ này. Quy trình có tính tính khả thi cao phù hợp với điều kiện thực tế và tính khả thi khi áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Đây là Quy trình công nghệ bảo quản thủy sản bằng đá sệt là một công nghệ mới tại Việt Nam. Đối với tàu câu cá ngừ nói riêng (tàu cá nói chung) thì đây là một quy trình mới được áp dụng thành công trên tàu thử nghiệm, tàu mô hình câu cá ngừ đại dương vỏ gỗ.

Vũ Thị Thu Hằng