Phân Viện trưởng Nguyễn Xuân Thi trao Quyết định cho bà Phạm Thị Duyến

Đến dự buổi lễ có Lãnh đạo Phân Viện, Trưởng/phó các đơn vị và toàn thể CBVC&LĐ Phân Viện. Bà Nguyễn Thị Kim Vân, Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, Phân Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam đọc Quyết định số 1124/QĐ-VHS ngày 30/7/2018 của Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải sản bổ nhiệm lại Bà Phạm Thị Duyến tiếp tục giữ chức Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính (trực thuộc Phân viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam) nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 01/8/2018. Thừa Ủy quyền của Viện trưởng, Ông Nguyễn Xuân Thi - Phân Viện trưởng đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng. Bà Phạm Thị Duyến phát biểu trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Kế toán trưởng Viện, Lãnh đạo Phân Viện và toàn thể CBVC&LĐ Phân viện, đồng thời hứa tiếp tục phấn đấu hoàn thiện bản thân hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong giai đoạn tự chủ.

Phòng TCHC-Phân viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam