Sys2diag là một công ty nghiên cứu ứng dụng. Các sản phẩm khoa học của Công ty đều có hàm lượng và tính ứng dụng cao. Trục nghiên cứu của Công ty xoay quanh công nghệ nền là tế bào nhân tạo, từ đó tạo ra các sản phẩm ứng dụng trực tiếp như những bộ kít thử nhanh để phát hiện các nhân tố sinh học hoặc vô sinh. Trong khi đó, Viện nghiên cứu Hải sản có thế mạnh là khả năng tiếp cận được với các hệ sinh thái thủy sinh và một bộ dữ liệu phong phú và lâu năm về tài nguyên sinh vật và môi trường biển, rất thuận lợi cho phát triển và ứng dụng các công nghệ này.

 

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa

Viện nghiên cứu Hải sản và Công ty Sys2diag thuộc Trung tâm Nghiên cứu khoa học Quốc gia Pháp (CNRS).

            Việc ký kết biên bản ghi nhớ do Giám đốc Công ty Sys2diag (TS. Franck Molina)  Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải sản (TS. Nguyễn Văn Nguyên) thực hiện với sự chứng kiến của TS. Văn Thị Như Ngọc,Trưởng nhóm nghiên cứu phát triển (R&D) của Sys2diag; TS. Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nghiên cứu Công nghệ sinh học biển; TS. Bùi Thị Thu Hiền, Quyền Trưởng phòng Phòng Công nghệ Sau thu hoạch và các cán bộ của Viện nghiên cứu Hải sản.             

Vũ Thị Thu Hằng, Nguyễn Văn Nguyên