Công ty Cổ phần Siam Brothers Vietnam là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất lưới, dây thừng, đèn tập trung cá, lồng HDPE, dầu nhớt cho tàu cá và các vật dụng dùng trong nghề cá ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

            Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam (thuộc Viện nghiên cứu Hải sản) là đơn vị chuyên về nghiên cứu công nghệ khai thác và sau thu hoạch, nguồn lợi và bảo tồn biển, nuôi biển, chuyển giao công nghệ, đào tạo ở khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng đến Kiên Giang).

            Theo Bản ghi nhớ được ký kết, Công ty Cổ phần Siam Brothers Vietnam và Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam sẽ cùng nhau hợp tác trong 8 lĩnh vực sau:

  1. Công ty Cổ phần Siam Brothers Vietnam có thể tham gia và tài trợ cho các dự án nghiên cứu thử nghiệm ngư cụ, công nghệ khai thác, bảo quản, nuôi biển và các lĩnh vực khác do Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam chủ trì thực hiện;
  2. Hợp tác phòng thí nghiệm: Thử nghiệm các đặc tính kỹ thuật của dây thừng, chỉ lưới, tấm lưới, đèn tập trung cá,…
  3. Nghiên cứu đánh giá đặc tính kỹ thuật và khả năng thương mại của các sản phẩm Siam Brothers đang phân phối, tiêu thụ trên thị trường Việt Nam bằng nguồn kinh phí của Siam Brothers;
  4. Hợp tác nghiên cứu chế tạo các loại sản phẩm lưới, dây thừng phù hợp với các loại nghề khai thác hải sản ở Việt Nam;
  5. Nghiên cứu chế tạo thiết bị phục vụ nuôi cá biển công nghiệp;
  6. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, thương mại sản phẩm khay chứa thủy sản;
  7. Hợp tác thương mại đối với các sản phẩm lưới, dây thừng, đèn tập trung cá và các sản phẩm khác dùng trong nghề cá.
  8. Liên kết xây dựng thương hiệu đối với các sản phẩm được tạo ra từ các chương trình hợp tác của hai Bên.

            Đây là một hoạt động nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất nhằm mang lại lợi ích cho các bên và cho ngư dân, góp phần phát triển bền vững nghề cá biển của Việt Nam gắn kết với nghề cá biển khu vực Đông Nam Á và Thế giới.

 Phạm Văn Long - Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam