Lễ khởi động thả giống tái tạo nguồn lợi hải sản trong vịnh Bắc Bộ

 Khoảng trên 40 triệu con giống đã được thả trong đó có nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế cao. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền ngư dân 2 nước Việt – Trung ý thức được bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong vịnh Bắc Bộ, tránh khai thác hủy diệt, gia tăng lợi ích thủy sản và thu nhập cho người dân.

Lãnh đạo ngành nông nghiệp 2 nước Việt Nam – Trung Quốc khai mạc và thả cá tại buổi lễ.

Tham dự buổi Lễ Khởi động thả giống tái tạo nguồn lợi hải hản trong vịnh Bắc Bộ còn có sự hiện diện các đơn vị liên quan của 2 nước, trong đó có Viện nghiên cứu Hải sản Việt Nam. Hoạt động này có ý nghĩa thiết thực để triển khai Hiệp định nghề cá ở vịnh Bắc Bộ được ký kết 2000, qua đó tạo ra việc thay đổi về chất theo hướng tích cực tạo điều kiện cho 2 bên có cơ sở thúc đẩy hợp tác nhằm phát triển nguồn lợi hải sản, duy trì ổn định trong Vịnh và phát triển mới quan hệ song phương giữa 2 nước Việt Nam – Trung Quốc.

Viện trưởng Viện nghiên cứu hải sản thả cá giống tại buổi Lễ

Nguyễn Duy Thành