Viện trưởng Nguyễn Khắc Bát trao Quyết định công nhận Phòng Thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Tại buổi Lễ, ông Nguyễn Khắc Bát đã công bố và trao Quyết định số 684.2019/QĐ-VPCNCL ngày 25/9/2019 của Giám đốc  Văn phòng Công nhận chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công nhận phòng Thí nghiệm Khoa học Biển Viện nghiên cứu Hải sản đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 lĩnh vực hóa học, số hiệu VILAS 1235 cho ông Lưu Xuân Hòa, Trưởng Phòng Thí nghiệm Khoa học Biển và Bà Bùi Thị Thu Hiền, Q.Trưởng phòng nghiên cứu công nghệ Sau thu hoạch

Cũng tại buổi Lễ, bà Phạm Thị Duyên Hương, Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính đã công bố Quyết định về việc giao bà Đặng Thị Minh Thu giữ Quyền Trưởng phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo và Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng phòng cho ông Trần Văn Cường, Phó Trưởng phòng nghiên cứu Nguồn lợi Hải sản.

Viện trưởng Nguyễn Khắc Bát trao Quyết định bổ nhiệm

cho các đồng chí được bổ nhiệm

Kết thúc buổi lễ,  Ông Nguyễn Khắc Bát phát biểu chúc mừng 02 đồng chí được bổ nhiệm và hi vọng các đồng chí sẽ phát huy hơn nữa trong cương vị mới để xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Viện.

Vũ Thị Thu Hằng