Toàn cảnh buổi làm việc

Theo Biên bản ghi nhớ được ký kết , Công ty Cổ phần Vinpearl và Viện nghiên cứu Hải sản sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, thực hiện các dự án, hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, bảo tồn đa dạng sinh học và các loài sinh vật biển quý, hiếm, nguy cấp tại Việt Nam; Trao đổi thông tin, tài liệu, chuyên gia trong lĩnh vực hợp tác.

Dự kiến quan hệ hợp tác này bước đầu giúp hai bên bước đầu thực hiện dự án “Nghiên cứu thăm dò nguồn lợi và bảo tồn, lưu giữ nguồn gen cá nhám voi Rhinocodon typus Smith, 1828 ở Việt Nam”.

 Lễ ký kết Biên Bản ghi nhớ hợp tác giữa 

Viện nghiên cứu Hải sản và Công ty Cổ phần Vinpearl

Công ty Cổ phần Vinpearl (VINPEARL) là tổ chức hàng đầu về xây dựng và vận hành hệ thống thủy cung, lưu giữ các loài sinh vật thủy cung quý hiếm, nguy cấp, phục vụ mục đích thăm quan, học tập, nghiên cứu, bảo tồn và nâng cao nhận thức cộng đồng tại Việt Nam, có trụ sở đặt tại Hòn Tre, Nha Trang, Khánh Hòa. Trong khi đó, Viện nghiên cứu Hải sản là cơ quan đầu ngành về đa dạng sinh học, bảo tồn biển, nguồn lợi hải sản và nghề cá biển rất thuận lợi cho việc nghiên cứu thăm dò nguồn lợi, bảo tồn và lưu giữ nguồn gen này.

Vũ Thị Thu Hằng.