Ảnh minh họa

Tháng 4 năm 2020, ước tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản từ bốn thị trường chính của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm thị phần lần lượt là 23,2% (giá trị giảm 18% so với cùng kỳ năm 2019), 23,1% (tăng 14%), 8,9% (tăng 3%) và 6,04% (giảm 5%).

Đối với thủy sản, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 4 năm 2020 ước đạt 563 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2020 đạt 2,18 tỷ USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Trung Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2020, chiếm 55,4% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong 3 tháng đầu năm 2020, thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh nhất là thị trường Nga (tăng 22%).

Ước giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 4 năm 2020 đạt 2,5 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2020 đạt gần 9,2 tỷ USD, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt khoảng 7,4 tỷ USD, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Ước tổng giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản 4 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam từ các thị trường chính thuộc khu vực châu Á đạt gần 3,3 tỷ USD, giảm 12,9% so với cùng kỳ năm 2019 và chiếm khoảng 36% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam.  Tương tự, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam từ khu vực châu Mỹ, châu Âu và châu Phi trong 4 tháng đầu năm 2020 đạt lần lượt 2,54 tỷ USD (chiếm thị phần 27,7%); 482 triệu USD (chiếm 5,3%) và 184 triệu USD (chiếm 2%), giảm lần lượt 7,5%; 8,8% và 9,3% so với cùng kỳ năm 2019. Duy nhất khu vực châu Đại Dương có giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang Việt Nam ước tăng trong 4 tháng đầu năm 2020 với mức tăng 8,2%, đạt 347 triệu USD. Khu vực này chiếm thị phần 3,8% trong tổng giá trị nhập khẩu ngành nông nghiệp Việt Nam 4 tháng đầu năm 2020.

Thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc và khối ASEAN là ba thị trường/khối thị trường nhập khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam, với thị phần chiếm lần lượt là 13,2%, 12,6% và 12,4% tổng giá trị nhập khẩu 4 tháng đầu năm. Tuy nhiên, nhập khẩu từ Trung Quốc và khối ASEAN trong 4 tháng đầu năm ước giảm so với cùng kỳ năm 2020, với mức giảm lần lượt là 3,9% và 25,6%. Nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ 4 tháng đầu năm ước tăng nhẹ 1,6%, chủ yếu nhờ nhập khẩu 3 tháng năm 2020 tăng trưởng khá.

Ước giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản tháng 4/2020 đạt 136 triệu USD, đưa tổng giá trị thủy sản nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2020 đạt 545 triệu USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Nguồn nhập khẩu thủy sản trong 3 tháng đầu năm 2020 chủ yếu là từ Ấn Độ (chiếm tỷ trọng 14,9%), Nauy (10,9%), Đài Loan (9,1%), Nhật Bản (9%) và Indonexia (8,9%). So với cùng kỳ năm 2020, giá trị nhập khẩu thủy sản của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2020 từ Ấn Độ tăng 38,2%, Đài Loan tăng gần 49%, Nhật Bản tăng 9%, Indonexia tăng 26,2% nhưng nhập khẩu từ thị trường Nauy và một số thị trường quan trọng khác như Trung Quốc, Nga, Chile, Hàn Quốc lại giảm.

NN(TCTS)