TS Đặng Tất Thành, Chuyên viên chính Vụ Khoa học và công nghệ, Bộ Công Thương

phát biểu tại buổi làm việc tại Viện nghiên cứu hải sản (Hải Phòng, 29/5/2020)

 Đoàn kiểm tra do TS. Đặng Tất Thành, Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương -  Phó Trưởng đoàn, chủ trì buổi làm việc.

 Hội nghị  được nghe Ban Chủ nhiệm 2 nhiệm vụ báo cáo tiến độ thực hiện, các sản phẩm hoàn thành, cũng như tình hình sử dụng kinh phí. Về cơ bản, nội dung và  sản phẩm của 2 nhiệm vụ đã hoàn thành theo báo cáo của Tổ chức chủ trì nhiệm vụ.

Đại diện Bộ Công Thương trao tặng Viện Cuốn sách tổng hợp các sản phẩm

 công nghệ sinh học Tiêu biểu trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020

Trong giai đoạn thực hiện năm 2020, Đoàn công tác kiểm tra định kỳ của Bộ đề nghị Viện và nhóm thực hiện dự án triển khai các nội dung công việc theo đúng tiến độ và dự toán kinh phí trong thuyết minh kèm theo Hợp đồng đã ký với Bộ Công Thương. Nhóm thực hiên Dự án cần khẩn trương triển khai tất cả các nội dung công việc nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ, sản phẩm và tổ chức tạm ứng, thanh quyết toán theo quy định.

Sản phẩm của nhiệm vụ được trưng bày tại buổi kiểm tra định kỳ

Vũ Thị Thu Hằng