Toàn cảnh buổi họp giao ban tháng 10/2017

            Tại buổi họp, ông Nguyễn Duy Thành, Q.Trưởng phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN chung của Viện và kế hoạch chủ yếu trong tháng 11: Đã hoàn thành xong Dự án thành lập Học viện Hải sản Việt Nam; Thủ tục dự án Tàu nghiên cứu chưa hoàn thiện; Đã tổ chức kiểm tra giám sát các nội dung, kinh phí các nhiệm vụ KHCN; Đã tổ chức triển khai và nghiệm thu một số đề tài, nhiệm vụ; Dự kiến nghiệm thu các Nhiệm vụ thường xuyên theo 1Trung với kinh phí 6,3 tỷ; Kế hoạch Xuất bản chuyên đề NCB trên tạp chí NN đăng trong thời gian 10-11/2017; Đào tạo Sau đại học hoàn thành thi các môn; Chưa có hồ sơ đăng ký tuyển sinh Nghiên cứu sinh 2017; Quy chế quản lý KHCN vẫn chưa được ban hành; Đã lên kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ 2 tháng cuối năm…và kế hoạch công tác trong 2 tháng cuối năm.

          Buổi họp cũng được nghe Bà Phạm Thị Duyên Hương, Q.Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công tại cuộc hop giao ban tháng 9 như: Rà soát tiêu chuẩn chức danh cán bộ Lãnh đạo, Quản lý thuộc Viện; Làm thủ tục bổ nhiệm 02 Phó đơn vị; bổ nhiệm 01 chức danh Kế toán trưởng, rà soát kiện toàn 07 vị trí giao quyền phụ trách điều hành đơn vị; Tiếp tục với các đơn vị nghiệp vụ triển khai công tác xây dựng Đề án Thành lập Học viện Hải sản theo chỉ đạo của Lãnh đạo Viện; Tiếp tục cập nhật hồ sơ điều chỉnh quá trình đóng bảo hiểm của CCVC & LĐ vào CSDL điện tử sau khi rà soát và đối chiếu với cơ quan BHXH Quận Ngô Quyền; Hoàn thành công tác tổng hợp hồ sơ đề nghị nâng bậc lương của cán bộ, viên chức và lao động của Viện; Phối hợp Công đoàn Viện tổ chức Đại hội Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2017-2020… và kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 11-12/2017

        Ông Nguyễn Công Tân, Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công trong tháng 9 như: Thực hiện công tác kế toán tài chính phục vụ đề tài dự án và các hoạt động khác của Viện theo chức năng và nhiệm vụ của phòng; Kê thuế, báo cáo thuế TNCN  Quý III/2017; Chuẩn bị tiếp đoàn Thanh tra Bộ trong Quý IV; Ký các Phụ lục Hợp đồng, giao nhận hàng chuẩn bị Hồ sơ thanh toán; Tập hợp, hoàn thiện lấy ý kiến các đơn vị để ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ câp nhật theo chế độ mới; Đang trình ký gửi Phân Viện và công bố bàn giao tài sản cho Phân Viện theo Quyết định giao tài sản của Bộ và kế họach triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm.

        Bên cạnh đó, buổi họp cũng được nghe Trưởng các đơn vị báo cáo tóm tắt tình hình công tác của đơn vị mình. Các đồng chí Lãnh đạo Viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo và các đồng chí cán bộ chủ chốt đã góp ý, bổ sung và đề xuất một số ý kiến.

Viện trưởng Nguyễn Quang Hùng trao

Quyết định bổ nhiệm lại và giao quyền phụ trách đơn vị cho các cá nhân

         Tại buổi họp, Viện trưởng Nguyễn Quang Hùng trao Quyết đinh Bổ nhiệm lại cho 02 cấp Phó đơn vị và giao quyền phụ trách đơn vị đối với 07 đồng chí.

         Kết thúc buổi họp, TS. Nguyễn Quang Hùng tóm tắt kết luận của buổi họp, hoàn thiện góp ý bổ sung, phổ biến và chỉ đạo điều hành các công việc chung của Viện, phân công nhiệm vụ cụ thể và thông báo tới các cán bộ viên chức và lao động chịu trách nhiệm thừa hành: Phòng KH, HTQT&ĐT thông báo các chủ nhiệm nhiệm vụ đăng ký lịch nghiệm thu cơ sở của 10 nhiệm vụ; Thông báo Sáng kiến, Trưởng các đơn vị chỉ đạo viết; Xúc tiến đào tạo tuyển sinh Nghiên cứu sinh; Thông qua Quy chê Tính điểm Công trình khoa học; Anh Bát chỉ đạo tiếp đón đoàn Hàn Quốc ; Phòng Tổ chức, Hành chính rà soát Quy chế thi đua khen thưởng và tiêu chí đánh giá; Sắp xếp lịch, công việc 02 tháng cuối Quý IV; Hoàn thiện các tiêu chuẩn của cán bộ quản lý; Cập nhật mới Quy chế tiền lương, chế độ chính xách, ký kết hợp đồng; Anh Nghĩa chỉ đạo Phòng TCHC và đồng chí Thảo phụ trách vấn đề an ninh mạng;  Phòng Kế hoạch, Tài chính rà soát kỹ chứng từ; Chủ nhiệm đề tài rà soát chứng từ trước khi thanh toán; Anh Tân ban hành Quyết định trách nhiệm nộp thuế…; Anh Nguyên phụ trách chỉ đạo Phòng KH, HTQT&ĐT. Đồng chí Viện Trưởng cũng đánh giá cao công tác tham mưu của 03 phòng nghiệp vụ cũng như sự nỗ lực của Trưởng các đơn vị chuyên môn và gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ, nhân viên trong Viện.

Vũ Thị Thu Hằng.