Báo cáo viên trình bày tại hội thảo

Tham gia Hội thảo có đai diện Sở Khoa học & Công nghệ Quảng Nam và các đơn vị trực thuộc; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam; Chi cục Thủy sản; Trung tâm Khuyến nông; Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Núi Thành, Thăng Bình; Phòng Kinh tế thành phố Hội An; Hội nông dân huyện Núi Thành; UBND xã Tam Tiến, xã Tam Quang và xã Tam Anh Nam huyện Núi Thành; Ngư dân xã Tam Tiến và xã Tam Quang huyện Núi Thành, phóng viên Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. TS. Nguyễn Xuân Thi - Phân Viện trưởng Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam và ThS. Lê Thủy Trinh - Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Quảng Nam đồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo đã nghe các báo cáo: Hiện trạng công nghệ bảo quản và tổn thất sản phẩm sau thu hoạch trên tàu cá xa bờ tỉnh Quảng Nam; Chất lượng sản phẩm thủy sản bảo quản bằng lạnh kết hợp trên tàu lưới chụp mực xa bờ tỉnh Quảng Nam; Hiệu quả ứng dụng công nghệ bảo quản sản phẩm bằng lạnh kết hợp trên tàu lưới chụp mực xa bờ tỉnh Quảng Nam; Tình hình hoạt động của mô hình lạnh kết hợp trên tàu lưới chụp mực QNa91291TS.

TSNguyễn Xuân Thi phát biểu tại Hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự ghi nhận các kết quả đạt được, thảo luận, đóng góp các ý kiến để đề tài hoàn thiện tốt hơn.

Kết luận hội thảo, Chủ trì hội thảo đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài cần tiếp thu toàn bộ ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự, trong đó tập trung hoàn thiện kỹ thuật vận hành bảo dưỡng thiết bị, Quy trình công nghệ bảo quản sản phẩm thủy sản bằng công nghệ lạnh kết hợp trên tàu chụp mực, tính toán hiệu quả kinh tế và đề xuất các giải pháp nhân rộng mô hình bảo quản theo Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 12/7/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025.

 Nguyễn Như Sơn - Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam.