Toàn cảnh buổi Hội thảo

Tại Hội thảo, Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ đã trình bày khái quát mục tiêu, nội dung cũng như các phương pháp thực hiện nhiệm vụ. Mục tiêu chung của đề tài là đánh giá được tình trạng ô nhiễm môi trường và thực trạng công tác bảo vệ môi trường ở các làng nghề chế biến hải sản truyền thống; Đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường hiệu quả cho làng nghề chế biến hải sản truyền thống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường khu vực Bắc Trung Bộ nhằm nhân rộng ra các địa phương có loại hình làng nghề tương tự.

Hội thảo nhằm giúp Ban Chủ nhiệm xin ý kiến chuyên gia, thảo luận các nội dung  nhiệm vụ dự kiến triển khai. Ban Chủ nhiệm cần làm rõ quy mô áp dụng nghiên cứu là gì? Nghiên cứu rõ phương pháp xử lý kết quả điều tra. Cần xây dựng biểu mẫu điều tra một cách tỉ mỉ theo từng tỉnh để tổng hợp, đánh giá để đề xuất hướng điều tra hợp lý.

Kết thúc Hội thảo, Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Nguyên đề nghị Ban Chủ nhiệm dự án tiếp thu ý kiến của các chuyên gia để triển khai thực hiện các bước tiếp theo một cách tốt nhất.

Vũ Thị Thu Hằng