Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội nghị, Ban Chủ nhiệm dự án đã trình bày mục tiêu chung, nội dung nghiên cứu, sản phẩm; những khó khăn cũng như thuận lợi và giải pháp thực hiện các nội dung của dự án. Mục tiêu chung của dự án là sản xuất và thương mại được sản phẩm vi tảo biển tươi phục vụ sản xuất giống thủy sản.

 

Mô hình thử nghiệm sản xuất vi tảo biển tại Viện nghiên cứu Hái sản

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, Viện trưởng Nguyễn Khắc Bát đề nghị Ban Chủ nhiệm dự án cần bám sát nội dung và sản phẩm của đề cương đã được phê duyệt; Tập trung kế hoạch triển khai một cách tỉ mỉ; Tổng hợp tất cả các kết quả nghiên cứu trước đây, tránh những vấn để nảy sinh đã vấp phải; Khi thực hiện thí nghiệm, trong các quy trình công nghệ cần phải chú ý đánh giá hiệu quả kinh tế; Tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có thể lựa chọn phương pháp phù hợp. Bên cạnh đó, ông Chủ tịch cũng yêu cầu Ban Chủ nhiệm tiếp thu toàn bộ ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng để có các bước triển khai thực hiện một cách tốt nhất.

Vũ Thị Thu Hằng