Toàn cảnh buổi Hội thảo

Tại Hội thảo, ThS. Bùi Trọng Tâm – Chủ nhiệm dự án  cùng các thành viên đã báo cáo chi tiết thông tin chung của dự án, kế hoạch và giải pháp thực hiện các nội dung của dự án.  Mục tiêu chung của dự án là hoàn thiện công nghệ, thiết bị để sản xuất và thương mại hóa sản phẩm bột nêm dinh dưỡng từ dịch đạm thủy phân moi và cá nục. Về nội dung nghiên cứu, dự án tập trung thực hiện 06 nội dung chính gồm:(1) Hoàn thiện công nghệ sản xuất bột đạm thủy phân từ moi; (2) Hoàn thiện công nghệ sản xuất bột đạm thủy phân từ cá nục; (3) Hoàn thiện công nghệ sản xuất bột nêm dinh dưỡng từ bột đạm thủy phân moi và cá nục; (4) Xây dựng mô hình thiết bị, công nghệ sản xuất bột nêm dinh dưỡng từ moi và cá nục, quy mô 1000 kg nguyên liệu/mẻ; (5) Đào tạo kỹ thuật, sản xuất thử nghiệm bột nêm dinh dưỡng từ moi và cá nục quy mô 1000 kg nguyên liệu/mẻ; (6) Xây dựng tiêu chuẩn, chất lượng và quảng bá sản phẩm. Về tiến độ thực hiện, 03 nội dung của nhiệm vụ sẽ triển khai đan xen từ tháng 01 năm 2018 đến hết tháng 10 năm 2020. Về nhân sự, cán bộ của phòng nghiên cứu Công nghệ sinh học sẽ kết hợp thực hiện với cán bộ của Phòng Sau thu hoạch và Công ty Cổ phần Chế biến hải sản Nam Định.

 

Nguyên liệu moi nục

 Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Nguyên – chủ trì Hội thảo đã đánh giá cao ý tưởng của dự án cũng như năng lực của Ban Chủ nhiêm. Tuy nhiên, Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ cần xem xét kỹ phương án sử dụng thiết bị; Bám sát vào doanh nghiệp; Đảm bảo nguồn nguyên liệu sản xuất; Khảo sát một vài xí nghiệp để học hỏi kinh nghiệm; Nên sử dụng thiết bị lọc mới để đạt được những tối ưu vừa về giá thành, thiêt bị và phương án để tăng tính khả thi cho nhiệm vụ.

Vũ Thị Thu Hằng