Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, Ban Chủ nhiệm dự án đã trình bày tóm tắt Mục tiêu, Nội dung cũng như phương án triển khai của dự án. Dự án được thực hiện nhằm góp phần bảo tồn, đa dạng hóa đối tượng nuôi biển, nâng cao thu nhập cho cộng đồng người dân làm nghề nuôi trồng hải sản vùng ven biển và hải đảo. Mục tiêu cụ thể cùa dự án gồm:

  • Hoàn thiện được quy trình công nghệ sản xuất giống bào ngư vành tai đạt các chỉ tiêu: Tỷ lệ thành thục ổn định ở mức ≥ 75%; tỷ lệ tham gia sinh sản ≥ 75%; tỷ lệ trứng được thụ tinh ≥ 85%; tỷ lệ trứng được thụ tinh ≥ 85%, tỷ lệ trứng được nở thành ấu trúng ≥ 85% và tỷ lệ sống từ giai đoạn ấu trùng trôi nổi lên con giống cỡ >= 3mm/ con đạt ≥ 7%, được công nhận tiến bộ kỹ thuật.
  • Quy trình được áp dụng tại 3 cơ sở sản xuất giống bào ngư vành tai với quy mô 0,5 triệu con giống/cơ sở/năm.
  • Sản xuất được ≥ 1,5 triệu con giống sạch bệnh, kích thước đạt ≥3mm
  • Xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở về giống bào ngư vành tai.

Đào tạo được 34 kỹ thuật viên cho hơn 20 cơ sở sản xuất giống.

Hình ảnh bào ngư vành tai

Tại Hội thảo, Ban Chủ nhiệm dự án đã nhận được các góp ý, thảo luận của các chuyên gia và đại biểu tham dự. Qua đó dự án đã xây dựng được phương án triển khai khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế về mùa vụ, điều kiện triển khai thí nghiệm và nội dung của dự án để đạt kết quả tốt nhất.

Kết thúc Hội thảo, TS. Nguyễn Phi Toàn chủ trì Hội thảo đã kết luận đánh giá cao về sự nghiêm túc, sự cầu thị trong việc lên kế hoạch triển khai của Ban Chủ nhiệm dự án và đề nghị cần bám sát nội dung, tiến độ, kế hoạch đã thống nhất trước Hội thảo để triển khai thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.

Vũ Thị Thu Hằng