Chủ nhiệm dự án trình bày tại Hội thảo

Tại Hội nghị, Th.S Phan Thị Hương – Chủ nhiệm dự án đã trình bày mục tiêu chung, nội dung nghiên cứu, sản phẩm cũng như kế hoạch và giải pháp thực hiện các nội dung của dự án. Mục tiêu chung của dự án là hoàn thiện công nghệ, thiết bị, sản xuất thử nghiệm surimi và một số sản phẩm chế biến từ surimi mực đại dương bằng công nghệ enzyme phục vụ nhu cầu thị trường. Về nội dung nghiên cứu, dự án tập trung thực hiện 5 nội dung chính gồm:

  1. Hoàn thiện công nghệ sản xuất surimi mực đại dương
  2. Xây dựng mô hình công nghệ và thiết bị sản xuất surimi mực đại dương, quy mô 500kg nguyên liệu/mẻ
  3. Hoàn thiện công nghệ sản xuất 2 sản phẩm chả tôm và chả mực từ surimi mực đại dương
  4. Xây dựng mô hình công nghệ, thiết bị sản xuất 2 sản phẩm chả tôm, chả mực từ surimi mực đại dương (500kg nguyên liệu/mẻ)
  5. Đào tạo chuyển giao công nghệ và tổ chức sản xuất thử nghiệm, kinh doanh sản phẩm

 

Các công đoạn từ chọn nguyên liệu mực xà, xay, lọc và cuối cùng là sản phẩm bước đầu

Hội thảo cũng được nghe các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các vị đại biểu giúp cho dự án có hướng triển khai tốt nhất trong thời gian tới.

Kết luận tại Hội thảo, Phó Viện trưởng Nguyễn Viết Nghĩa chỉ đạo Ban Chủ nhiệm dự án cần triển khai các nội dung thực hiện theo đúng tiến độ đã xây dựng, cần hoàn thiện công nghệ sản xuất surimi từ mực đại dương và thử nghiệm các sản phẩm chả tôm; chả mực trên nền surimi mực. Đồng thời cần phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản xuất khẩu Hạ Long trong việc triển khai sản xuất và phân phối sản phẩm của dự án

Thị Thu Hằng.