Chủ nhiệm dự án trình bày tại Hội thảo

Tại Hội nghị, KS. Vũ Xuân Sơn – Chủ nhiệm dự án  đã trình bày mục tiêu chung, nội dung nghiên cứu, sản phẩm cũng như kế hoạch và giải pháp thực hiện các nội dung của dự án. Mục tiêu chung của dự án là hoàn thiện công nghệ, thiết bị và sản xuất một số thực phẩm chức năng từ cá nóc, có tác dụng nâng cao thể lực và phục hồi sức khỏe người bệnh.

Cá nóc nguyên liệu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Viện trưởng Nguyễn Khắc Bát đã đánh giá đây là đề tài hay, một hướng đi thiết thực, khai thác nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên mà hiện đang cấm và hạn chế sử dụng. Viện trưởng cũng chỉ đạo Ban Chủ nhiệm cần quan tâm nguồn nguyên liệu đầu vào, ưu tiên thiết lập mạng lưới thu gom; Tối ưu hóa quá trình thủy phân; Xây dựng kiểm nghiệm độc tố; Dự án cần xây dựng đội ngũ cán bộ ý thức cao về việc sản phẩm sản xuất phục vụ cho con người; Phối hợp chặt chẽ giữa các bên, đặc biệt tăng cường hợp tác với Nhật. Bên cạnh đó, Ban Chủ nhiệm dự án cần có văn bản báo cáo với Bộ về việc thu gom cá nóc phục vụ cho việc triển khai dự án sản xuất thử nghiệm.

Vũ Thị Thu Hằng