Tới dự hội nghị có đại diện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh: Hải Phòng, Thanh Hóa, Bình Định, Bình Thuận và Kiên Giang; Các chuyên gia thuộc lĩnh vực khai thác hải sản.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự án thực hiện hướng tới mục tiêu: Đánh giá được năng lực khai thác (hiện trạng khai thác, ngư cụ, ngư trường, mùa vụ khai thác, hiệu quả kinh tế…) của các nghề ở vùng biển ven bờ, vùng lộng Kiên Giang; Đánh giá được hiện trạng quản lý, bảo vệ nguồn lợi hải sản ở Kiên Giang; Phân vùng khai thác và sắp xếp lại cơ cấu đội tàu phù hợp cho vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Kiên Giang; Đề xuất được các giải pháp về tổ chức, quản lý và cơ chế, chính sách phát triển đội tàu khai thác ở vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Kiên Giang theo hướng bền vững.

Về nội dung nghiên cứu, dự án tập trung thực hiện 04 nội dung chính gồm: (1) Đánh giá hiện trạng khai thác và công tác quản lý, bảo vệ nguồn lợi hải sản ở vùng biển ven bờ và vùng lộng biển Kiên Giang; (2) Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của cộng đồng khai thác hải sản ở vùng ven bờ và vùng lộng biển Kiên Giang; (3) Nghiên cứu xác định sản lượng khai thác bền vững tối đa và cường lực khai thác tối ưu ở vùng ven bờ và vùng lộng biển Kiên Giang; (4) Đề xuất các giải pháp quản lý và sắp xếp lại cơ cấu nghề khai thác vùng biển ven bờ và vùng lộng biển Kiên Giang.

Tại Hội nghị, Ban chủ nhiệm dự án đã nhận được các góp ý, thảo luận của các đại biểu tham dự, qua đó xây dựng được các phương án triển khai dự án đạt kết quả tốt nhất.

 Chủ trì Hội nghị TS. Nguyễn Phi Toàn đánh giá cao phương án triển khai và tính khả thi của dự án. Tuy nhiên, để dự án triển khai tốt hơn ban chủ nhiệm Dự án cần xem xét các ý kiến góp ý của các đại biểu, phối hợp chặt với chủ đầu tư, cơ quan quản lý nghề cá ở Kiêng Giang  và bám sát theo Luật Thủy sản 2017.

Trần Thị Ngà