Toàn thể đại biểu tham dự Hội thảo

Ông Nguyễn Xuân Thi – Phân Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu hải sản phía Nam Phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu trong hội thảo, ông Trần Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và ông Nguyễn Viết Nghĩa - Phó Viện Trưởng Viện nghiên cứu Hải sản, nhấn mạnh vai trò của Dự án là một trong những nguồn số liệu đầu vào quan trọng trong công tác quan lý, ra quyết định và là nhiệm vụ KHCN trọng tâm về phát triển kinh tế biển của tỉnh. Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, các nhà khoa học để Dự án triển khai được một cách tốt nhất trong điều kiện thực tiễn. Đồng thời xác định nội dung công việc đối với các cơ quan phối hợp, cũng như tiến độ và sản phẩm KHCN của Dự án.

Với 4 mục tiêu chính là: (1) Đánh giá được hiện trạng nguồn lợi hải sản; (2) Xác định được khu vực tập trung nguồn giống hải sản; (3) Đánh giá được sản lượng và cường lực khai thác và (4) Đề xuất được các giải pháp quản lý nghề cá ở vùng ven bờ và vùng lộng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Trần Văn CườngGiám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại Hội thảo

Ông Nguyễn Viết NghĩaPhó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản phát biểu tại Hội thảo

Các đại biểu đã phân tích rõ các thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai dự án; đánh giá về chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh đối với công tác nghiên cứu và ứng dụng kết quả của Dự án; làm rõ về thực trạng hệ thống tổ chức quản lý nghề cá từ cấp tỉnh đến cơ sở; đưa ra các giải pháp quản lý nghề cá phù hợp để phát triển kinh tế - xã hội; khuyến khích doanh nghiệp, nhà nước đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng. Hội thảo triển khai dự án được đánh giá cao và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các cơ quan quản lý trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc Hội thảo, thay mặt nhóm thực hiện, chủ nhiệm Dự án cảm ơn và tiếp thu toàn bộ ý kiến góp ý các đại biểu để có phương án triển khai dự án đạt kết quả tốt nhất.

Phạm Quốc Huy – Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam